• PCR ve Real Time PCR ile Tek Nokta mutasyon (SNP) analizleri
 • Gen Ekspresyon analizleri
 • İnsersiyon / Delesyon mutasyon analizleri
 • ARMS, RFLP yöntemi ile mutasyon analizleri
 • VNTR analizi
 • Mikroorganizma tespiti
 • Tüm genom dizileme
 • Genome Wide Association Study “GWAS”
 • Ekzom dizileme
 • Metagenom dizileme
 • Genotyping by Sequencing “GBS”
 • Hedeflenmiş bölge dizileme “targetted sequencing”
 • Amplikon dizileme
 • Gen panelleri dizilemeleri
 • CRISPR off-target dizileme
 • Total RNA dizileme
 • mRNA dizileme
 • Hedeflenmiş RNA dizileme
 • Küçük RNA (sRNA, miRNA) dizileme
 • Gen ifadesi profilleme
 • Long non-coding RNA (lncRNA) dizileme
 • Degradom dizileme
 • Gen Ontoloji analizleri
 • KEGG yolak analizleri
 • RNA annotasyonu
 • RNA karakterizasyonu
 • Hedef gen analizi
 • Preimplantasyon genetik tarama testi
 • Klinik ekzom analizi
 • Kanser genetik tarama
 • Nörolojik hastalıklar
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Metabolik hastalıklar
 • Kişiselleştirilmiş hassas tıp uygulamaları
 • NiFTY
 • 50-100X derinlikte dizileme
 • Farklı ekzom “capture” seçenekleri
 • Gen ve UTR bölgeleri seçeneği
 • Hızlı sonuç
 • Fiyat avantajı
 • Detaylı analiz raporu
 • “Genotyping by Sequencing” GBS
 • dRADseq ve ddRADseq
 • qRT-PCR tabanlı SNP tarama
 • Moleküler markör geliştirme
 • Markör tarama
 • Genetik haritalama
 • GWAS çalışmaları
 • Optik haritalama
 • Mikroarray hizmetleri
 • MAS çalışmaları
 • Gen Piramitleme
 • Müşteri odaklı çözümler
 • Proje danışmanlığı
 • Deneysel strateji belirlenmesi
 • Deneyin ve projenin tasarlanması (setup)
 • Biyoinformatik analizler
 • Primer ve prob tasarımı
 • Moleküler markör geliştirme
 • Filogenetik ağaç
 • Evrimsel yaş analizi
 • Bir çok farklı materyalden DNA izolasyonu
 • Gen klonlama
 • Gateway ,Goldengate ve GoldenBraid klonlama
 • Gen sentezi
 • Primer sentezi
 • TaqMan prob dizayn ve sentezi
 • RNA oligo sentezi
 • Sanger dizileme
 • Biyoistatistiksel analiz
 • Akademik düzeyde rapor
 • Yüksek kalitede görsel sunum
 • PCR ve Real Time PCR ile Tek Nokta mutasyon (SNP) analizleri
 • Gen Ekspresyon analizleri
 • İnsersiyon / Delesyon mutasyon analizleri
 • ARMS, RFLP yöntemi ile mutasyon analizleri
 • VNTR analizi
 • Mikroorganizma tespiti
 • Tüm genom dizileme
 • Genome Wide Association Study “GWAS”
 • Ekzom dizileme
 • Metagenom dizileme
 • Genotyping by Sequencing “GBS”
 • Hedeflenmiş bölge dizileme “targetted sequencing”
 • Amplikon dizileme
 • Gen panelleri dizilemeleri
 • CRISPR off-target dizileme
 • Total RNA dizileme
 • mRNA dizileme
 • Hedeflenmiş RNA dizileme
 • Küçük RNA (sRNA, miRNA) dizileme
 • Gen ifadesi profilleme
 • Long non-coding RNA (lncRNA) dizileme
 • Degradom dizileme
 • Gen Ontoloji analizleri
 • KEGG yolak analizleri
 • RNA annotasyonu
 • RNA karakterizasyonu
 • Hedef gen analizi
 • Preimplantasyon genetik tarama testi
 • Klinik ekzom analizi
 • Kanser genetik tarama
 • Nörolojik hastalıklar
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Metabolik hastalıklar
 • Kişiselleştirilmiş hassas tıp uygulamaları
 • NiFTY
 • 50-100X derinlikte dizileme
 • Farklı ekzom “capture” seçenekleri
 • Gen ve UTR bölgeleri seçeneği
 • Hızlı sonuç
 • Fiyat avantajı
 • Detaylı analiz raporu
 • “Genotyping by Sequencing” GBS
 • dRADseq ve ddRADseq
 • qRT-PCR tabanlı SNP tarama
 • Moleküler markör geliştirme
 • Markör tarama
 • Genetik haritalama
 • GWAS çalışmaları
 • Optik haritalama
 • Mikroarray hizmetleri
 • MAS çalışmaları
 • Gen Piramitleme
 • Müşteri odaklı çözümler
 • Proje danışmanlığı
 • Deneysel strateji belirlenmesi
 • Deneyin ve projenin tasarlanması (setup)
 • Biyoinformatik analizler
 • Primer ve prob tasarımı
 • Moleküler markör geliştirme
 • Filogenetik ağaç
 • Evrimsel yaş analizi
 • Bir çok farklı materyalden DNA izolasyonu
 • Gen klonlama
 • Gateway ,Goldengate ve GoldenBraid klonlama
 • Gen sentezi
 • Primer sentezi
 • TaqMan prob dizayn ve sentezi
 • RNA oligo sentezi
 • Sanger dizileme
 • Biyoistatistiksel analiz
 • Akademik düzeyde rapor
 • Yüksek kalitede görsel sunum